Disclaimer

©2013 Zlife BV. Alle rechten voorbehouden. Deze site en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om o.a. stijl, ontwerp, software, teksten, beeldmerken of afbeeldingen te gebruiken of over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Gebruik van de informatie op deze site is voor eigen risico. Lees altijd aandachtig de informatie op de verpakking en in een eventuele bijsluiter van producten die u op onze site koopt. De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter op geen enkele manier instaan voor de juistheid en de volledigheid van de geboden informatie. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen gebaseerd op informatie op de site. De informatie op de site kan zonder aankondiging vooraf door ons worden aangepast. Wij doen ons best deze site steeds goed te laten functioneren en up-to-date te houden, maar kunnen daarvoor geen garanties bieden. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of rechtmatigheid van sites van derden waarheen verwezen of gelinkt wordt of voor de inhoud van artikelen en persberichten van derden. Deze zijn slechts opgenomen om bezoekers van de site van dienst te zijn.